Príklad: Príjem z projektu Erasmus+

Kategórie

Má organizácia oznámiť príjem z projektu ERASMUS+ MF SR?

Odpoveď:

Ak organizácii prišli peniaze priamo z Bruselu, tak je potrebné príjem MF SR ohlásiť. Ak prišli cez SORO tak to potrebné nie je.