Príklad: Príspevky na odídencov a jeho zdaniteľnosť

Kategórie

Medzi zdaniteľné príjmy patria aj príspevky na ubytovanie utečenca? Ak organizácia dostala príspevok aj na stravu pre utečencov, je aj tento príjem zdaniteľný?

Odpoveď:

Pre zdaniteľnosť príjmov za ubytovanie a stravovanie odídencov je potrebné rozlišovať, na základe akého opatrenia vám boli poskytnuté príspevky na ubytovanie a stravovanie pre odídencov.

Ak ide o poskytovanie humanitárnej pomoci na základe písomného príkazu na vecné plnenie vymedzeným subjektom (napr. na základe nariadenia vlády SR č. 59/2022 Z. z.), potom tento príkaz na vecné plnenie možno považovať za osobitný predpis, na základe ktorého sa povinnosť zabezpečenia stravy a ubytovania považuje za hlavnú činnosť neziskovej organizácie.  Takýto príjem je oslobodený od dane, ak na vykonávanie činnosti nie je potrebné živnostenské oprávnenie.

Ak ide o príspevok na ubytovanie odídenca poskytnutého na základe zákona č. 480/2022 Z. z. o azyle, tento je u neziskovej organizácie považovaný za zdaniteľný príjem.