Príklad: Rozdelenie dotácie na energie – zdaňovaný a nezdaňovaný príjem

Kategórie

Organizácie použila nasledovný kľúč k určeniu zdaňovaného a nezdaňovaného príjmu dotácie na energie: určila si pomer zdaň. nákladov na energie ku celkovým nákladom na energie. Následne vypočítala pomer zdaň. dotácie, nezdaň. dotácie a dotácie ku všeobecným nákladom na energie. Je tento postup správny?

Odpoveď:

Áno, postup je správny.