Príklad: S. r. o. založená OZ

Kategórie

Členovia Občianskeho združenia, pri OZ zriadili s. r. o. Ako je potrebné účtovať vklad ako 1 spoločnik v s. r. o.? Aké má povinnosti OZ ako spoločník?

Odpoveď:

Je to finančná investícia členov OZ, ktorí majú 100 % podiel. Podielajú sa na riadení a predpokladáme, že očakávajú pozitívne hospodárenie s. r. o. Vklad sa vykazuje v súvahe a v poznámkach pri účtovnej závierke.