Príklad: Stravné poukazy a príspevok oslobodený od dane

Kategórie

Dostali sme ponuku od spoločnosti, ktorá nám zabezpečuje stravné poukazy/kredity, že by sme si mohli uplatniť príspevok 2 eurá/prac. deň k stravovaciemu kreditu a mať tento príspevok oslobodený od dane z príjmov v rámci 500 eurového benefitu pre každého zamestnanca ročne. Je to z daňového pohľadu akceptovateľné? A tiež nás zaujíma, či takto vynaložené výdavky je možné financovať z verejných zdrojov, keďže je to príspevok na stravovanie.

Odpoveď:

Áno, je to možné a podľa nášho názoru nezohráva úlohu, či je zamestnávateľ podnikateľ alebo “nepodnikateľ”. Ako pomôcku môžete použiť metodické usmernenie FR SR, ktoré je zverejnené na stránke Ministerstva financií.
Metodické usmernenie FR SR č. 14/DZPaU/2022 k nepeňažnému plneniu poskytnutému zamestnancovi v sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie.