Príklad: Stravovanie dohodárov a zamestnancov na skrátený uväzok vo vlastnom stravovacom zariadení

Kategórie

Ak by sa organizácia rozhodla rozšíriť okruh stravníkov vo vlastnom stravovacom zariadení o zamestnancov, ktorí majú pracovnú zmluvu na polovičný úväzok, je pre nich príspevok od zamestnávateľa na stravovanie nepeňažným príjmom, ako daňový príjem? Zdaňuje sa tento príjem pri výplate? Ak má organizácia zamestnancov na polovičný pracovný úväzok a na dohodu na 2 hodiny, tiež sa to považuje za nepeňažný príjem, ktorý sa musí zdaniť?

Odpoveď:

Áno, tieto príspevky sú nad limit zákona, zdaňujú sa ako nepeňažný príjem FO.