Príklad: Súkromné prostriedky klientov v sociálnom zariadení – účtovanie

Kategórie

Aké je správne účtovanie súkromných prostriedkov klientov v sociálnom zariadení (používajú ich na svoje súkromné nákupy)? Prídu na bankový účet zariadenia a následne sa presúvajú na samostatný bankový účet, ktorý nie je súčasťou účtovníctva zariadenia. Predchádzajúca účtovníčka používala na preúčtovanie účet 261, bolo to takto aj zauditované. Je to správny postup? Nie je vhodnejšie účtovanie cez účty 647 a 547?

Odpoveď:

Tieto prostriedky od klienta nie sú prostriedkami sociálneho zariadenia, ako poskytovateľa sociálnych služieb, ale sú to cudzie.

Účtovanie:
Príjem na účet poskytovateľa sociálnej služby: MD 221 / D 379 – Iné záväzky
Použitie pre potreby klienta: MD 379 / D 221

Účet 261 – Peniaze na ceste sa používa v prípade prevodov medzi vlastnými finančnými účtami na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi alebo výbermi peňazí.

Účty 647 – Osobitné výnosy a 547 – Osobitné náklady sa používajú v prípade osobitných aktivít pre cieľové skupiny, za ktoré si klient zaplatí (zvýši ekonomický úžitok v prospech výnosu – účet 647) a poskytovateľ služby použije v prospech klienta (zníži ekonomický úžitok na ťarchu nákladu – účet 547).