Príklad: Súťaže – štartovné

Kategórie

Akým dokladom zaúčtovať štartovné v súťažiach, účasť na majstrovstvách či licenčné poplatky IDO v účtovníctve, ak združenie žiadnym dokladom nedisponuje a platba odišla z účtu? Resp. aký doklad/aký papier doložiť do účtovníctva?

Odpoveď:

Ak Vám platba odišla z účtu je zaúčtovaná na základe výpisu z bankového účtu. K tomu je potrebné doložiť napríklad pozvánku na súťaž so zoznamom účastníkov, za ktorých sa štartovné platilo. Organizácia, ktorá prijala platbu vám vystaví príslušný doklad – napr. faktúru alebo pošle potvrdenie o zaplatení štartovného (email). Licenčné poplatky by mali byť preukazované obdobne – faktúrou. Účtovné doklady potvrdzujúce účtovné operácie si žiadajte od partnerov.