Príklad: Účelové zariadenie cirkvi a zdaňovanie rôznych druhov príjmov

Kategórie

Účelové zariadenie cirkvi, prenajíma priestory. Je povinné tieto príjmy zdaniť? Tiež predáva materiály, knihy, pomôcky … pre uzatvorený okruh ľudí. Je povinné tieto príjmy z predaja zdaniť?

Odpoveď:

Príjem z prenájmu je zdaniteľný, nie je oslobodený.

Čo sa týka predaja materiálu, kníh a pomôcok, záleží komu ich organizácia predáva a čo je ich obsahom. Je potrebné to vymedziť v zásadách o hospodárení.

  1. Predaj za stanovenú cenu pre cieľovú skupinu sa môže tento materiál chápať ako materiál súvisiaci s poskytovanými duchovnými službami (sú vymedzené v zákone o registrovaných cirkvách). Príjem z hlavnej činnosti je oslobodený od dane z príjmov.
  2. Ak cena nie je pevná, iba za dobrovoľný príspevok, potom tento príjem sa môže chápať ako dar, ktorý nie je predmetom dane z príjmov.
  3. Predaj tohto materiálu do obchodnej siete môže byť chápaný ako predaj zásob (majetku) a ten podlieha zdaneniu.