Príklad: Účtovanie a zúčtovanie 2 %, účet 565, 665

Kategórie

Ako účtovať a zúčtovať podiel zaplatenej dane – 2 %?

Odpoveď:

Rok 2022

Účtovný prípadMDDalSuma
Prijaté finančné prostriedky 2 %22166510 000
Použité finančné prostriedky5xx3xx, 221, 211 3 000
Presun do roku 2023665384 7 000

Rok 2023

Účtovný prípadMDDalSuma
Použitie – poskytnutie 2 % inej právnickej osobe5653252 000
a súčasne3846652 000
Použitie na vlastnú činnosť5xx3xx, 221, 2111 000
a súčasne3846651 000
Použitie na obstaranie dlhodobého majetku042 321321 2214 000
Zaradenie dlhodobého majetku do používania0220424 000
Odpisy551082    200
a súčasne384665    200

Vyúčtovanie použitého podielu zaplatenej dane

  • náklady na vlastnú činnosť 4 000
  • náklady podľa účtovných dokladov inej právnickej osoby    2 000

obstaranie dlhodobého majetku   4 000.