Príklad: Účtovanie nadobudnutia budovy

Kategórie

Ako zaúčtovať nadobudnutie budovy, ktorá bola v kúpnopredajnej zmluve ohodnotená na napr. sumu 200 000 €? Podľa zmluvy polovicu hodnoty budovy (100 000 €) bola zaplatená a polovica hodnoty budovy bola darovaná?

Odpoveď:

Účtovanie:

Predpis zmluvy                                200 000 €                                                            MD 042 / D 325

Ďalšie obstarávacie náklady               xxx €                                                            MD 042 / D 3xx

Zaradenie:                                         200 000 € + xxx €                                             MD 021 / D 042

Dar                                                        100 000 €                                                            MD 325 / D 384

Odpisy (z obst.ceny)                      yyy €                                                    MD 551 / D 081

Zúčtovanie darovanej čiastky    (100 000* yyy/(200 000 € + xxx €))           MD 384 / D 646