Príklad: Účtovanie nápojov a vratných obalov

Kategórie

Škola pre maturitnú komisiu nakúpila minerálnu vodu. Ako má zaúčtovať vratné fľaše? Ako zaúčtovať, ak sa niektoré z nich nevrátia?

Odpoveď:

Nákup nápojov (vrátane vratných obalov) MD 501, 513, 546, 547 / D 211, 3xx

Vrátenie obalov MD 211, 3xx / D 501, 513, 546, 547