Príklad: Účtovanie nepeňažného príjmu

Kategórie

Aké je správne účtovanie nepeňažného príjmu do 500 eur zo SF podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z.?

Odpoveď:

Nepeňažný príjem zamestnanca sa neúčtuje. Účtuje sa použitie SF podľa účelu. Zamestnanec má o tento nepeňažný príjem zo SF zvýšený základ dane pre výpočet preddavku na daň zo závislej činnosti a tiež mu ide do ročného zúčtovania dane.