Príklad: Účtovanie platieb z národného projektu POP3

Kategórie

Ako sa zaúčtujú platby z nár. projektu POP3. Po uhdradení mzdy následne o cca 1-2 mesiace príde organizácii platba. Je účtovanie takto správne?

  1. úhrada mzdy predpis 521/331 a z BÚ 331/221
  2. interný doklad – predpis 346/691,
  3. príjem platby – 221/346.

Odpoveď:

Áno, zaúčtovanie je správne. Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.