Príklad: Účtovanie preddavku na obstaranie dlhodobého matejku

Kategórie

Ako zaúčtovať preddavok zaplatený za tzv. komunitnú starostlivosť v októbri 2022? Bol podaný projekt na stavbu nových “domčekov” v rámci existujúcej n. o. Ak projekt bude schválený (bude to jasné vo februári 2023), je predpoklad, že bude tento preddavok započítaný do OC. Ak projekt nebude schválený – ako je potrebné tento zaplatený preddavok zaúčtovať?

Odpoveď:

Preddavok na obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje MD 052 / D 221

Ak realizovať stavbu nebudete, tak nevznikla dodávateľovi povinnosť dodať predmet zálohy, tak by vám mal vrátiť zálohu MD 221 / D 052.

Ak ste už zaobstarali napr. projektovú dokumentáciu, tak tá sa účtuje MD 042 / D 3xx.  Ak nebudete v stavbe pokračovať, tak ide o zmarenú investíciu. Potom sa zaúčtuje MD 549 / D 042.