Príklad: Účtovanie školného

Kategórie

Škola prijíma školné poplatky. Je ich značné množstvo pri cca 500 žiakoch. Škola vlastní program, v ktorom vedie podrobnú dokumentáciu týkajúcu sa školných poplatkov, predpisov, atď., z ktorej vie vytiahnuť pre účtovníctvo podklady. Musí napriek tomi účtovať tieto poplatky na konkrétneho žiaka alebo stačí jednou sumou hromadne, na konci mesiaca, pohyby zaevidovať?

Odpoveď:

Stačí zaevidovať sumárne raz za mesiac.