Príklad: Účtovanie vyradeného drobného majetku

Kategórie

Ak organizácia robí inventarizáciu na konci roka 2023 a vyradí drobný majetok, tento majetok účtovne vyradí ešte na konci roka 2023 alebo až v roku 2024?

Odpoveď:

Rozhodnutie o vyradení majetku sa účtuje do obdobia, v ktorom sa inventarizuje, teda do 31. 12. 2023.