Kategórie

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné služby. Zariadenie si chce zobrať do dlhodobého nájmu nehnuteľnosť v blízkosti rekreačnej oblasti, zrekonštruovať ju, bola by využívaná pre klientov zariadenia a jej zamestnancov. Na uvedenú rekonštrukciu si zoberie úver. Ako sa bude daný úver a daná nehnuteľnosť účtovať a z akých zdrojov sa môže splácať (či len z platieb alebo aj z dotácie)?

Odpoveď:

Úver sa bude účtovať klasicky na účte 461 – Dlhodobé bankové úvery. Splácať ho môžete z vlastných zdrojov, resp. z platieb od klientov, nie z dotácií na soc. služby. Rekonštrukciu danej nehnuteľnosti účtujete podľa toho, či pôjde o technické zhodnotenie alebo opravu budovy. Rozdiel medzi týmito dvoma pojmami spočíva v tom, že technické zhodnotenie predstavuje zásadnú zmenu technických parametrov nehnuteľnosti, rozšírenie príslušenstva. Opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Opravou budovy je napr. oprava strechy, fasády, výmena odkvapových rúr a žľabov, výmena okien bez zmeny technických parametrov, maliarske a natieračské práce, oprava a výmena podlahových krytín, výmena starých poškodených drevených okien za nové pri dodržaní pôvodných rozmerov, opravy podláh a dlažieb. Ak pôjde o technické zhodnotenie, táto rekonštrukcia sa bude odpisovať, čiže zaradíte rekonštrukciu do majetku na 021 a odpisy budete účtovať na 551/081. Ak by išlo o opravy, tak tie účtujete rovno do nákladov na účet 511 – Opravy a udržiavanie.