Príklad: Úverová zmluva

Kategórie

OZ kúpilo formou zmluvy o prevode  obchodných podielov firmu s. r. o., ktorá vlastní nehnuteľnosť.  Ide o to, že nehnuteľnosť patrí s. r. o., ale OZ bude splácať úver v hodnote 570 000 eur, ktorý je založený touto nehnuteľnosťou. Ako bude OZ účtovať splácanie tohto úveru v účtovníctve OZ, lebo ono je dlžníkom a spláca úver?

Odpoveď:

Splátky úveru sa účtujú 461 / 221.