Príklad: Vrátenie neoprávnene vráteného preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Kategórie

Zo ZP sme dostali výzvu na vrátenie neoprávnene vráteného preplatku z ročného zúčtovania ZP za roky 2016 a 2017. Ide o neoprávnený preplatok zamestnanca, ktorý už u nás nepracuje. Uvedený neoprávnený preplatok sme zaplatili. Na základe telefonického rozhovoru so zamestnancom ZP sme povinní tento neoprávnený preplatok za zamestnanca zaplatiť a následne si ho od neho vymáhať. So zamestnancom sa nedokážeme skontaktovať a nevieme, či bude táto naša pohľadávka voči zamestnancovi uhradená. Ako sa máme správne vysporiadať z účtovného hľadiska so vzniknutou situáciou?

Odpoveď:

Keďže sa neviete skontaktovať s bývalým zamestnancom, od ktorého by ste vratku získali, odporúčam predpis na vrátenie neoprávnene vráteného preplatku z ročného zúčtovania ZP za roky 2016 a 2017 zaúčtovať na účtoch 549 / 336. Úhrada zdravotnej poisťovni sa zaúčtuje na účtoch 336 / 221. Ak by ste sa vedeli skontaktovať so zamestnancom, účtuje sa predpis na vrátenie preplatku na účtoch 378 / 336. Úhrada zdravotnej poisťovni sa zaúčtuje na účtoch 336 / 221. Inkaso finančných prostriedkov od bývalého zamestnanca 221 / 378.