Príklad: Výdavková karta – účtovanie

Kategórie

Ako sa v podvojnom účtovníctve správne účtuje o výdavkovej karte? Je to bankomatová karta bez priradeného bankového účtu. Iba sa na ňu vkladajú prostriedky a následne sa s ňou môžu platiť nákupy napr. cez internet.

Doplnenie:

Karta sa vydáva na konkrétnu osobu, ale organizácia – nadácia nemá zamestnancov. Má len správcu a dobrovoľníkov. Uvažuje sa, že by táto karta bola vystavená na jednu z dobrovoľníčok a tá by robila platby na internete. Nadácia chce takto platiť zahraničné služby, napr. Facebook a iné. Je to kvôli bezpečnosti, aby sa nemohlo niečo stať s bankovým účtom. Vždy sa na kartu len vloží určitá suma (suma sa vyberie z účtu a vkladá sa v hotovosti napr. na pošte alebo v 365 banke) a z toho sa zaplatia tieto služby.  Je teda v poriadku, účtovať túto kartu ako bežnú bankomatovú kartu?

Odpoveď:

Aj keď k uvedenej karte nie je zriadený bankový účet, predpokladáme, že majiteľ bude dostávať od zriaďovateľa tejto karty výpis z pohybov na nej. Z tohto pohľadu sa nám javí táto karta, napriek tomu, že k nej nie je zriadený konkrétny účet ako bankový účet. Preto by sme pohyby na karte účtovali ako klasickú bankomatovú kartu k účtu. Zostatok na bankomatovej karte sa bude tiež vykazovať na analytickom účte k účtu 221 – Bankové účty.
Poskytnutie finančných prostriedkov dobrovoľníčke z pokladnice 335 / 211
Výpis z bankomatovej karty 221 / 335
Výber z bankového účtu a prevod na kartu bez účtu 261/ 221 AÚ a 221 AÚ / 261
Platba kartou na internete 5xx / 221, resp. 5xx / 321; 321 /221
Platba kartou v „kamennom“ obchode (výpis z účtu) 335 / 221
Zúčtovanie platby na základe dokladu 1xx, 5xx / 335