Príklad: Výnos z CP a daňová povinnosť

Kategórie

Organizácia má výnos z CP nezdanený zrážkovou daňou. Je ho potrebné teraz zdaniť zrážkovou daňou a oznámiť na FS SR do 31. 1. alebo zahrnúť do daňového priznania? Aký je správny postup?

Odpoveď:

Výnos z CP sa zahŕňa do základu dane z príjmov, nezdaňuje sa zrážkovou daňou.