Príklad: Vzájomné pohľadávky

Kategórie

Ako zaúčtovať dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok?

Odpoveď:

MD 321, 379, 325 (podľa druhu záväzku) / D 311, 315, 378 (podľa druhu pohľadávky). Zakazuje sa kompenzácia nákladov a výnosov podľa účtovných zásad.