Kategórie

Pri faktúre za aktualizácie softvérov je potrebné použiť prvok OŠ 599 9 alebo treba ešte rozlišovať, či ide o softvér ekonomický (599 9) alebo softvér na vyučovací proces (502 1)?

Odpoveď:

 Áno, je potrebné rozlišovať

  • ekonomický SW – 5999, lebo je spoločný pre celú HA
  • SW na vyučovací proces 5021