Kategórie

Otázka č. 1 – Nákup respirátorov pre pedagogických zamestnancov dám na 5011(lebo to priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom), pre nepedagogických zamestnancov dám 599 92 alebo čistú 599 (členenie 599 máme na 599 91 mzdy nepedagogických a 599 92 ostatné réžijné náklady), pre zamestnancov ŠJ dám 521 92?

Otázka č. 2 – Výkon zodpovednej osoby (suma je vyčíslená spolu pre Šj aj pre školu) dám na 599 92(ostatné režijné náklady) alebo čistú 599?

Otázka č. 3 – Kedy používam položku 5019 ostatné-nezaradené?

Otázka č. 4 – Odpisy, ktoré sa netýkajú budovy napr. stroje na škole, dám 599 92 a stroje na šj dám 521 92?

Odpoveď: 

Ad 1)

Je to čistá réžia. Vo vašom členení ako uvádzate 599 92. Prosím, nekomplikujte si život tak podrobným členením, ako je rozpočítavanie čisto režijných vecí na pedagogických a nepedagogických pracovníkov.

Ad 2) a 3)

Odporúčam pozrieť Príklady tvorby číselníka OŠ – príloha k Metodickému manuálu k nákladovým strediskám. Čistá 599 je súčtová položka.

Ad 4)

Ak viete presne, ktoré stroje kde máte, môžete členiť tak, ako uvádzate.