Príklad (ž): Náklady pedagogických a odborných zamestnancov

Kategórie

Na aké prvky OŠ účtovať náklady pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú v rámci

  • hlavného výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • ďalšieho vzdelávania,
  • voľnočasových aktivít,
  • projektov?

Je potrebné rozúčtovať mzdy pedagogických a odborných zamestnancov na jednotlivé prvky OŠ – 5021, 5022, 5023, 5024?

Odpoveď: 

Stačí vytvoriť jeden prvok v OŠ 50291 – Spoločné osobné náklady SOŠ, na ktorom budú účtované všetky náklady pedagogických a odborných zamestnancov (mzdy, odvody ZP a SP, cestovné a ďalšie obligatórne náklady), ktorí pracujú v rámci

  • hlavného výchovno-vzdelávacieho procesu (5021)
  • ďalšieho vzdelávania (5022)
  • voľnočasových aktivít (5023)
  • projektov (5024).