Kategórie

Naša škola má podpísanú zmluvu o vypôžičke nebytových priestorov. Na základe tejto zmluvy sa všeobecné predmety vyučujú v týchto vypožičaných priestoroch. Požičiavateľ nám zabezpečuje energie, vodu, internet…. náklady na vypôžičku máme vyčíslené €. Upratovanie a vrátnicu máme vo vlastnej réžii. Okrem týchto vypožičaných priestorov máme ďalšie 3 budovy. V každej budove máme upratovačky, vrátničky. Je potrebné účtovať náklady na každú budovu samostatne alebo sú to spoločné režijné náklady? Máme tieto vypožičané priestory viesť ako samostatné OŠ?

Odpoveď:

Budovy, kde ste v nájme, účtujete tiež na objekt, ktorý si vytvoríte. Môžete ho nazvať tak, ako sa v skutočnosti volá a doplníte napr. v prenájme. Pozri Čl. IV ods. (6) písm. c) Metodického manuálu k nákladovým strediskám a Čl. IX, kde sú účtovné prípady. Náklady na energie, ako aj nájom dáte na réžiu danej budovy.