Kategórie

Na aký prvok OŠ účtovať výnosy

  1. z provízie z ISIC,
  2. za služby platené žiakmi škole, napr. žiak potrebuje prekopírovať dokument, poskytneme mu službu, ktorú máme v cenníku a ktorá odráža cenu reálnych nákladov?

Odpoveď:

V princípe výnos účtujeme tam, kde vznikol náklad; teda priradzujeme rovnaký prvok OŠ:

  1. Kto má na provízii ISIC zásluhu? Kto sa tomu venoval? Zrejme administratíva, resp. ekonomika, kde náklad priradzujeme na prvok OŠ 599. Na účtovanie provízie navrhujem vytvoriť prvok OŠ nasledovne: Potom aj provízia z ISIC bude na OŠ 599801 – Provízie, kde obsahom OŠ budú účtované výnosy z provízie z ekonomickej činnosti.
  2. Na účtovanie spoločných, bežných nákladov na činnosť školy odporúčam vytvoriť prvok OŠ 50292 – Spoločné bežné náklady SOŠ s nasledovným obsahom: Spoločné bežné náklady spojené s činnosťou SOŠ (nie celej účtovnej jednotky Hotelovej akadémie)
  • spoločné režijné materiálové náklady,
  • nakupované služby,
  • ostatné spoločné náklady, ktoré súvisia s činnosťou Ostatné výnosy spojené s príjmami z bežnej činnosti SOŠ

V praxi náklady na kopírovanie sú účtované v rámci prvku OŠ 50292, potom aj výnos spojený s platbou žiaka je spojený s prvkom OŠ 50292.