Príklad (ž): Vytváranie organizačnej štruktúry v prípade prvku č. 9 – Objekty

Kategórie

Naša škola má iba 1 budovu. Vytvorila som preto OŠ: 9 – Objekty 901 – Budova školy. Môžem na OŠ 901 účtovať o mzdových nákladoch upratovačiek a školníka, alebo mám pre túto skupinu osobných nákladov vytvoriť ďalšiu vetvu OŠ – 999 – Režijné náklady na prevádzku budovy?

Odpoveď: 

Ak máte len jeden objekt, stačí, ak osobné náklady upratovačiek a školníka budete účtovať na prvok OŠ 901.

Prvok OŠ 999 sa používa vtedy, ak režijné náklady sú spoločné pre viacero objektov, ako napr. objekt budovy školy (901), pracovné dielne (902), telocvičňa (903).