Príklad: Zaokrúhľovanie hotovosti a vyúčtovanie grantu/dotácie

Kategórie

Ako správne účtovať zaokrúhlenie hotovostnej platby v prípade, že napr. náklady z daného pokladničného dokladu sa budú vyúčtovávať z grantu/dotácie? Môžeme účtovať – ako ten daný náklad z nákupu napr. 501 a ten daný zdroj grantu alebo treba použiť iný účet napr. 549 a taktiež priradiť zdroj grantu? Ako sa bude správne účtovať v súvislosti s grantom/dotáciou, ak sa zaokrúhli suma nadol, t. j. zaplatí sa menej ako stál pôvodne nákup? Zrejme teda len do výšky uhradeného nákladu?

Odpoveď:

Pri účtovaní výdavku uhradeného v hotovosti sa účtuje náklad na príslušný nákladový účet napr. 501, pričom rozdiel zo zaokrúhlenia sa účtuje na účet 549 alebo 649 podľa spôsobu zaokrúhlenia nahor alebo nadol.
Pri použití dotácie alebo grantu je možné vyčísliť ako výdavok iba skutočne použité finančné prostriedky. Podrobný popis ako klasifikovať jednotlivé výdavky alebo príjmy sú uvedené na tomto linku:
https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/casto-kladene-otazky/