Príklad: Zrušenie účtu 325 v PÚ

Kategórie

Nezisková organizácia účtujúca v PÚ má na účte 325 ku koncu roka 2019 zostatok, ktorý bol už uhradený v roku 2017. Predchádzajúca účtovníčka ho nejakým spôsobom asi zabudla zaúčtovať. Zistila to až nová účtovníčka. Ako zruší tento zostatok tak, aby jej to neovplyvnilo náklady a výnosy?

Odpoveď:

Zrušenie záväzku bez toho, aby ovplyvnil výnos, je možné zaúčtovaním účtovného prípadu: oprava účtovania minulých období – zrušenie záväzku ako 325/428, ak ide o významnú sumu. V tomto prípade je vhodné si vytvoriť analytický účet napr. 428/1 Oprava účt. min. období. Ak by išlo o menšiu sumu, je možné zrušiť záväzok zaúčtovaním do výnosov na účet 649 Iné ostatné výnosy ako 325/649 (tiež odporúčame vytvoriť analytický účet napr. 649/1 Zrušenie záväzku).