Kategórie

Sme príspevková organizácia zriadená VUC. Poskytujeme sociálne služby. Nevykonávame podnikateľskú činnosť. Sme povinní sa zaregistrovať ako zdaniteľná osoba z dôvodu, že odoberáme služby zo zahraničia? Konkrétne nám česká firma poskytuje informačný systém pre sociálne služby.

Odpoveď:

V prvom rade je treba identifikovať, či ste zdaniteľnou osobou, keďže zdaniteľná osoba má povinnosť registrácie pri odoberaní služby zo zahraničia. Ako príspevková organizácia, ktorá nemá podnikateľskú činnosť a vykonávate len činnosť hlavnú, ktorá je dokonca oslobodená od DPH, vedie k záveru, že nie ste zdaniteľnou osobou. No zdaniteľnou osobou môže byť aj tzv. orgán verejnej moci, rozpočtové, príspevkové organizácie, ak orgán verejnej moci vykonáva činnosť, ktorá môže konkurovať činnosti podnikateľa. Avšak len v tom prípade, že orgán verejnej moci svojou činnosťou, ktorú môže vykonávať aj podnikateľský subjekt, výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž. Podľa môjho názoru vykonávate činnosť, ktorá narušuje alebo môže narušiť hospodársku súťaž a preto ste zdaniteľnou osobou, ktorá má následne povinnosť registrácie pri odoberaní služieb zo zahraničia.