Príklad: Verejná zbierka – predaj predmetov

Kategórie

Ako postupovať pri účtovaní, ak organizácia usporiadala verejnú zbierku, na ktorej predávala predmety? Išlo o darované predmety, organizácia nemala žiadne náklady. Celý výťažok z predaja predmetov vložila na bankový účet určený na verejnú zbierku. Malo by sa účtovať o týchto predmetoch v účtovníctve (nadobudnutie, vyskladnenie)?

Odpoveď:

Je potrebné účtovať aj darované predmety, ktoré budú následne použité vo verejnej zbierky. Účtujú sa na účtoch 501 / 646. Následne sa zaúčtujú príjmy z verejnej zbierky na účtoch 211, 221 / 667.

Ak by neboli všetky darované predmety použité vo verejnej zbierke do konca účtovného obdobia, zaúčtuje sa ich stav na účtoch 112 / 501.