PORADAMVO.SK

Nájdite odpoveď, ktorú hľadáte!

Prehľadávajte otázky a odpovede zoradené podľa sektorov. Každý sektor obsahuje množstvo tém, otázok a odpovedí. Ak nenájdete čo hľadáte môžete položiť svoju otázku a náš expert vám odpovie.

Právne formy
neziskových organizácií

Typológia neziskových organizácií

Príklady z praxe

Príklady z praxe v oblasti účtovníctva, daní, financovania, verejných prostriedkov, manažmentu a všeobecne prospešných služieb neziskových organizácií

Odborná knižnica

Odborné články z oblasti ekonomiky a manažmenty všeibecne prospešných neziskových organizácií

Dôležité upozornenia

V tejto sekcii nájdete najaktuálnejšie novinky, a upozornenia, ktoré vám pomôžu pri vašom podnikaní.

Príklad postupu vypĺňania DP z JU

Občianske združenie (ďalej nezisková účtovná jednotka „NÚJ“) v priebehu účtovného (aj zdaňovacieho) obdobia roka 2023 účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva. Analytické členenie...

Prečítajte si viac

Dobrovoľnícka práca – účtovanie

Zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve je možné podľa § 6 prijímateľa dobrovoľníckej činnosti účtovať hodnotu vykonávanej dobrovoľníckej činnosti na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti...

Prečítajte si viac

Vaše poradenské fórum

Pomáhame organizáciám neziskového
a verejnoprospešného sektora k ich profesionalite
v oblasti využívania ekonomických nástrojov,
ktoré sú prostriedkom k efektívnemu riadeniu
a napomáhajú inštitucionálnej stabilite. 

Pracujeme v tíme interných aj externých expertov
a odborníkov, ktorý stojí za našim úspechom
a vašou spokojnosťou. Sme pripravení
vám pomôcť aj poradiť. Zoznámte sa s nami.

Vaše poradenské fórum

  • poradenské fórum
  • odborné články
  • ekonomické nástroje efektívneho riadenia
  • príklady dobrej praxe zametané
    na neziskové organizácie za súkromného
    a verejného sektora

Prečo sa oplatí
členstvo u nás?

Našim osobným cieľom je starať sa o členov Poradenského portálu PORADAMVO.sk na takej úrovni, že už žiadne iné portály nebudete potrebovať. Chceme vytvoriť najväčšiu komunitu ľudí z neziskového sektora na Slovensku, ktorý si vzájomne pomáhajú a povzbudzujú sa.

PoradaMVO licenie

Zakúpenim licencie získate prístup ku knižnici v príslušnej oblasti,
balík kreditov a iné výhody.

Novinky a správy