Daň z pridanej hodnoty

Zdaniteľná osoba

Dobrý deň, ak nadácia uskutoční v roku 2024 verejnú zbierku a má teda príjmy z verejnej zbierky. Okrem toho má ešte dary a 2 % ako príjmy. Považuje sa za zdaniteľnú osobu? Resp. moja otázka smeruje...

Prečítajte si viac

DPH – nákup tovaru

Dobrý deň, nezisková organizácia platí DPH len podľa § 7a (zahraničné služby). Objednala si však z Nemecka knihu v hodnote 15 €. Na faktúre dodávateľ uviedol vetu "Value added tax free services...

Prečítajte si viac

Predaj tovaru

Dobrý deň, je v poriadku, ak politická strana nakúpi tovar a predáva ho napr. svojim členom za náklady, t.j. nevznikne z toho zisk? Otázka aj účtovne, aj daňovo, či je to schodné takéto niečo...

Prečítajte si viac

Tlmočenie v zahraničí

Dobrý deň, nezisková organizácia, ktorá je platiteľ DPH podľa §7a si objednala tlmočnícke služby od slovenskej s.r.o. neplatiteľa DPH. Toto tlmočenie ale prebiehalo v zahraničí. Podlieha táto služba...

Prečítajte si viac

Chyba pri DPH

Sme platcami DPH a v marci sme na základe predpisu zálohových platieb od sse za elektrinu zaradili úhradu preddavku do DP DPH, keďže túto elektrickú energiu prefakturujeme nájomcovi priestorov. Do...

Prečítajte si viac

Vzdelávacie kurzy v ČR

Dobrý deň, občianske združenie, ktoré realizuje vzdelávacie kurzy, chce tieto kurzy ponúkať a realizovať aj v ČR v zariadeniach sociálnych služieb. Aké má povinnosti z daňového hľadiska?...

Prečítajte si viac