Sociálne služby

Stabilizačný príspevok

Naša nezisková organizácia - zariadenie pre seniorov požiadala v januári 2023 o stabilizačný príspevok pre zdravotníckych zamestnancov podľa § 3o ods. 1 NV SR č. 131/2022 Z.Z. v znení NV SR 4....

Prečítajte si viac

Zmluvy

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné uzatvárať zmluvy na dobu neurčitú. / napr. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby,/ , alebo všetky zmluvy musia byť uzatvorené na dobu...

Prečítajte si viac