Verejné prostriedky

Stabilizačný príspevok

Naša nezisková organizácia - zariadenie pre seniorov požiadala v januári 2023 o stabilizačný príspevok pre zdravotníckych zamestnancov podľa § 3o ods. 1 NV SR č. 131/2022 Z.Z. v znení NV SR 4....

Prečítajte si viac