Podvojné účtovníctvo

Kategórie

Vecné bremeno a odplata

Dobrý deň, ako v podvojnom účtovníctve zaúčtovať túto situáciu. Uhradili sme odplatu z vecného bremena mestu v sume 250 €, pretože na pozemku mesta postavíme bleskozvod, je to v blízkosti našej...

Prečítajte si viac

Predaj tovaru

Dobrý deň, je v poriadku, ak politická strana nakúpi tovar a predáva ho napr. svojim členom za náklady, t.j. nevznikne z toho zisk? Otázka aj účtovne, aj daňovo, či je to schodné takéto niečo...

Prečítajte si viac

Prevod obchodného podielu

Dobrý deň, OZ kúpilo formou zmluvy o prevode obchodného podielu s.r.o., kde oz je 100 % vlastník. Ide o to, že s.r.o. má nehnuteľnosť, ale OZ platí úver, ktorý je založený touto nehnuteľnosťou. Úver...

Prečítajte si viac

Termínovaný vklad

Dobrý deň, ako by sa správne malo účtovať v podvojnom účtovníctve o termínovanom vklade? V Tatrabanke k tomuto vkladu vydávajú len Potvrdenie o uzatvorení dohody uloženia., kde je vyčíslený aj...

Prečítajte si viac