Daň z príjmov právnických osôb

Daňové odpisy z darovaného majetku

Cirkevnej organizácii vrátili v reštitúcii budovu, ktorú neskôr zhodnotili - opravili z prijatého daru, čiže sa účtuje aj o výnosoch budúcich období(rozpúšťanie daru). Túto budovu prenajíma. Môže...

Prečítajte si viac

Predaj tovaru

Dobrý deň, je v poriadku, ak politická strana nakúpi tovar a predáva ho napr. svojim členom za náklady, t.j. nevznikne z toho zisk? Otázka aj účtovne, aj daňovo, či je to schodné takéto niečo...

Prečítajte si viac

Grant od nadácie určený na mzdy

Dobrý deň, nezisková organizácia dostala grant od nadácie, ktorý je určený na konkrétne mzdy zamestnancov. Mzdy týchto zamestnancov boli doteraz vždy daňovými výdavkami. Predpokladám, že ak sa...

Prečítajte si viac

Vzdelávacie kurzy v ČR

Dobrý deň, občianske združenie, ktoré realizuje vzdelávacie kurzy, chce tieto kurzy ponúkať a realizovať aj v ČR v zariadeniach sociálnych služieb. Aké má povinnosti z daňového hľadiska?...

Prečítajte si viac

Vrátený dar

Farnosť pred niekoľkými rokmi darovala kostol právnickej osobe - mestu, v ktorom sídli a ktoré kostol technický zhodnotilo a následne vo vlastnom účtovníctve po ocenení odpisovalo. Aktuálne farnosť...

Prečítajte si viac

Prenájom budovy

Dobrý deň, prosím o informáciu k prenájmu budovy, ktorú vlastnia 3 neziskové organizácie v pomere 1/2, 1/4 a 1/4. 1/2 vlastník je platcom DPH a 1/4 vlastníci nie sú platcami DPH. Doteraz si každý...

Prečítajte si viac