Organizácie ŽSK

Zmluvy

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné uzatvárať zmluvy na dobu neurčitú. / napr. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby,/ , alebo všetky zmluvy musia byť uzatvorené na dobu...

Prečítajte si viac

Tvorba rezerv

Dobrý deň, sme príspevková organizácia zriadená VÚC. Nemáme podnikateľskú činnosť a účtujeme v podvojnom účtovníctve. Sme povinní tvoriť a účtovať rezervy na odstupné, odchodné, pri životných...

Prečítajte si viac

Registrácia DPH

Dobrý deň, sme príspevková organizácia zriadená VUC. Poskytujeme sociálne služby. Nevykonávame podnikateľskú činnosť. Sme povinní sa zaregistrovať ako zdaniteľná osoba vzhľadom na to, že odoberáme...

Prečítajte si viac

Účtovanie daru

Dobrý deň, ako účtovať v tomto prípade. Klientka si zakúpila stropný zdvihák, ktorý zaplatila zo svojich prostriedkov. Po zakúpení a namontovaní, ho klientka chce darovať zariadeniu. Môžem v tomto...

Prečítajte si viac

Kniha faktúr “ručná”

Dobrý deň, sme príspevková organizácia zriadená VUC, účtujeme v podvojnom účtovníctve. V informačnom systéme spracovávame aj došlé faktúry. Je možné z neho vytlačiť aj knihu faktúr, za akékoľvek...

Prečítajte si viac

Doprava a tovar

Dobrý deň, sme príspevková organizácia zriadená VUC. Účtujeme v podvojnom účtovníctve. V prípade zakúpenia tovaru na dobierku je na faktúre vyčíslená suma za tovar a suma za dopravu. Je správne...

Prečítajte si viac

Pokladničná kniha “ručná”

Dobrý deň, sme príspevková organizácia zriadená samosprávnym krajom. Účtujeme v podvojnom účtovníctve. V informačnom systéme účtujeme príjmové a výdavkové pokladničné doklady. V zostavách je možné...

Prečítajte si viac