Ostatné dane a poplatky

Zrážková daň – zmluvy

Dobrý deň, podliehajú zrážkovej dani všetky druhy zmlúv? Všade sa spomínajú zmluvy podľa autorského zákona. Na tie sa vzťahuje aj oznamovacia povinnosť. Zaujímalo by ma, ak bola podpísaná zmluva o...

Prečítajte si viac

Zmluva o dielo (dôchodca)

Dobrý deň, ak by organizácia chcela uzatvoriť zmluvu o dielo s dôchodcom poberajúcim starobný dôchodok, aké z toho vyplývajú povinnosti pre organizáciu a aké prípadne pre dôchodcu? Napr. či je z...

Prečítajte si viac