Dane

Zdaniteľná osoba

Dobrý deň, ak nadácia uskutoční v roku 2024 verejnú zbierku a má teda príjmy z verejnej zbierky. Okrem toho má ešte dary a 2 % ako príjmy. Považuje sa za zdaniteľnú osobu? Resp. moja otázka smeruje...

Prečítajte si viac

DPH – nákup tovaru

Dobrý deň, nezisková organizácia platí DPH len podľa § 7a (zahraničné služby). Objednala si však z Nemecka knihu v hodnote 15 €. Na faktúre dodávateľ uviedol vetu "Value added tax free services...

Prečítajte si viac

Daňové odpisy z darovaného majetku

Cirkevnej organizácii vrátili v reštitúcii budovu, ktorú neskôr zhodnotili - opravili z prijatého daru, čiže sa účtuje aj o výnosoch budúcich období(rozpúšťanie daru). Túto budovu prenajíma. Môže...

Prečítajte si viac

Predaj tovaru

Dobrý deň, je v poriadku, ak politická strana nakúpi tovar a predáva ho napr. svojim členom za náklady, t.j. nevznikne z toho zisk? Otázka aj účtovne, aj daňovo, či je to schodné takéto niečo...

Prečítajte si viac