Mzdy a personalistika

Sociálny fond

Dobrý deň, organizácia má veľa zamestnancov a tvorí si tým pádom povinne sociálny fond z miezd. Ale fond sa využíva len minimálne, každý rok suma postupne pribúda/hromadí sa, povedala by som, že už...

Prečítajte si viac

Použitie sociálneho fondu

Dobrý deň, ak sa tvorí z miezd sociálny fond, tak je potrebné ho použiť ešte v tom istom roku ako sa vytvoril alebo je tam aj nejaké dlhšie obdobie na použitie? A zároveň ešte podotázka, ak sa...

Prečítajte si viac

Zmluva o dielo (dôchodca)

Dobrý deň, ak by organizácia chcela uzatvoriť zmluvu o dielo s dôchodcom poberajúcim starobný dôchodok, aké z toho vyplývajú povinnosti pre organizáciu a aké prípadne pre dôchodcu? Napr. či je z...

Prečítajte si viac

Parkovné

Dobrý deň, ak si chce dať zamestnanec NO preplatiť parkovné, pričom použil služobné prenajaté auto, je potrebné aby predložil cestovný príkaz alebo postačuje na preplatenie samotný doklad za...

Prečítajte si viac