Účtovníctvo

Členenie výdavkov v OZ

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o upresnenie ako členiť výdavky v občianskom združení nezaloženom za účelom dosahovania zisku, ak vedie JÚ. Vo výkaze sa delia výdavky na: - zásoby - služby -...

Prečítajte si viac

Predaj tovaru

Dobrý deň, je v poriadku, ak politická strana nakúpi tovar a predáva ho napr. svojim členom za náklady, t.j. nevznikne z toho zisk? Otázka aj účtovne, aj daňovo, či je to schodné takéto niečo...

Prečítajte si viac

Prevod obchodného podielu

Dobrý deň, OZ kúpilo formou zmluvy o prevode obchodného podielu s.r.o., kde oz je 100 % vlastník. Ide o to, že s.r.o. má nehnuteľnosť, ale OZ platí úver, ktorý je založený touto nehnuteľnosťou. Úver...

Prečítajte si viac

Termínovaný vklad

Dobrý deň, ako by sa správne malo účtovať v podvojnom účtovníctve o termínovanom vklade? V Tatrabanke k tomuto vkladu vydávajú len Potvrdenie o uzatvorení dohody uloženia., kde je vyčíslený aj...

Prečítajte si viac

Dar

Prosím Vás, máme v rámci našich organizácii aj jednu s.r.o. Ide o to, že naše občianske združenie poskytlo s.r.o. platcovi DPH dar peňažný. V s.r.o. neboli peniaze na zaplatenie dane z príjmov, tak...

Prečítajte si viac