Odmena vyplatená na základe príkaznej zmluvy podlieha zdaneniu zo strany prijímateľa odmeny. Zákon o dani z príjmov stanovuje v § 9 príjmy oslobodené od dane, medzi ktorými sú aj tzv. príjmy z...

Prečítajte si viac