Pracovný poriadok V súlade s § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce riaditeľ sekretariátu vydáva tento Pracovný poriadok ČASŤ I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok I Rozsah pôsobnosti (1) Pracovný...

Prečítajte si viac