Sme cirkevná škola. MŠ/ŠJ/ŠKD sú financované cez originálne kompetencie – obec. Drobný dlhodobý majetok MŠ/ŠJ a ŠKD (napr. koberec, tyčový mixér) si chceme zaradiť do inventára a účtujeme to takto:...

Prečítajte si viac