Podľa § 22 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení...

Prečítajte si viac