Vzory dokumentov

Kategórie

Inventarizácia

Vykonanie inventarizácie je jednou z dvoch podmienok preukázateľnosti účtovníctva podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve. Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a...

Prečítajte si viac