Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách § 8a z výdavkov štátneho rozpočtu možno v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie právnickým...

Prečítajte si viac